Công Cụ QR - Siri Shortcuts

Công cụ QR là một phím tắt giúp bạn tạo và quét Mã QR.
Các tính năng:
– Tạo mã QR từ Văn bản, Trang web, Vị trí, Bộ nhớ tạm hoặc Mật khẩu Wi-Fi.
– Quét bằng máy ảnh hoặc ảnh từ bộ sưu tập và xem mã, sau đó chia sẻ qua bảng chia sẻ iOS.