MHD Bratislava - Siri Shortcuts

Jednoduchá kúpa SMS lístka s možnosťou výberu časovej platnosti.