Číst zprávy - Siri Shortcuts
Select Page

Stáhne zprávy dle nastavené kategorie. Přečte jejich nadpisy a zvolené zprávy přečte celé.