Číst zprávy - Siri Shortcuts

Stáhne zprávy dle nastavené kategorie. Přečte jejich nadpisy a zvolené zprávy přečte celé.