Sayı Tahmin Etme - Siri Shortcuts

1-10 arasında bir sayının seçilmesini ister. Seçilen sayının rasgele sayı ile doğru olup olmamasına bağlı olarak meme ses dosyalarından birini çalar.